Sebagai blogger pemula kadangkala kita akan kebingungan dengan fungsi-fungsi yang tersedia pada blogger. Padahal jika diatur dengan baik k...