Masih bersikeras untuk menghilangkan navbar blogger? jika masih akan saya beritahu, akan tetapi resiko di tanggung masing-masing, saya tid...